2022. Január 17., hétfő. Névnap: Antal, Antónia

Pályázati felhívás: Könyvtáros-közművelődési szakember állás betöltésére

2021.09.07.

Pályázati felhívás: Könyvtáros-közművelődési szakember állás betöltésére

Lukácsháza Község Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

9724 Lukácsháza, Tanács u. 12.Lukácsházi Község Önkormányzata könyvtáros-közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2024. év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9724 Lukácsháza, Tanács utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, valamint a Művelődési Ház és Könyvtár működését szabályozó helyi dokumentumoknak megfelelően a könyvtáros-közművelődési szakember feladatainak teljeskörű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •          Középfokú képesítés,
 •          Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •          Felhasználói szintű Hardverismeret,
 •          Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,
 •          Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •          B kategóriás jogosítvány,
 •          Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •          Középfokú képesítés, 475/2020. Korm. rendelet 2. mellékletében jelölt releváns szakképesítés
 •          Bűntetlen előélet
 •          Cselekvőképesség
 •          Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •          Felsőfokú képesítés,
 •          Művelődési ház, közösségi ház operatív működtetésében szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •          Kiváló szintű rugalmasság, kreativitás, problémamegoldó készség,
 •          Hétvégi rendezvények, délutáni, esti programkoordináció vállalása,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •          Fényképes szakmai önéletrajz
 •          Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 •          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igényléséről igazolás
 •          Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Virág János polgármester nyújt, a 06-94/568-063 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •          Postai úton, a pályázatnak a Lukácsháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a            pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LH/1335/2021 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros-közművelődési szakember.
 •          Elektronikus úton Virág János polgármester részére a viragjanos9724@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat elbírálása a bemutatkozást követően a 2021. szeptemberi képviselő-testületi ülésen történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezéskor a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 27.

Eseménynaptár

Részletes naptár
HírekGaléria
developed by design2code
Együttműködő szervezetek