2024. Július 14., vasárnap. Névnap: Örs, Stella

Közérdekű adatok

Általános közzétételi lista

 

Hivatalos név: Lukácsháza Község Önkormányzata

Székhely: 9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2.

Telefonszám: 94/568-063

Faxszám: 94/568-063

Központi elektronikus levélcím: viragjanos@gpinet.hu

Hivatali kapu elérhetősége: KRID: 131965345/ LHAZA

A honlap URL-je: www.lukacshaza.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal, 9724, Szombathelyi út 2.

Hétfő: 08:00 – 11:30 óra között és 13:00 – 15:30 óra között

Kedd: 08:00 – 11:30 óra között

Szerda: 08:00 – 11:30 óra között, és 13:00 – 15:30 óra között

Csütörtök: Nincsen ügyfélfogadás 

Péntek: 08:00 – 11:30 óra között

 

Lukácsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete szerint.

 

 

Polgármester: Virág János

Alpolgármester: Dr. Vágó Attila

Jegyző: Dr. Czenki Balázs

Képviselő-testületi tagok:

Csejtei Péter

Pungor László

Kovács Ildikó

Molnár Zsolt

Albert Mónika

 

 

 

 

 

 

 

 

Név: Gyöngyösmenti Nonprofit Kft.

Székhely: 9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2.

Ügyvezető: Palatin István

Telefon: 06 20 966 3941

E-mail cím: gyongyosmentinonprofitkft@gmail.com

Tevékenységi kör: Településüzemeltetési feladatok ellátása.

Önkormányzati részesedés mértéke: 100%

 

 

A jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:

 

Megnevezés: Vas Vármegyei Kormányhivatal

Szervezet vezetője: Vámos Zoltán főispán

Igazgató: Dr. Orbán István

Főispáni Kabinet: Dr. Telek Miklós

Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Levelezési cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

E-mail cím: hivatal@vas.gov.hu

Telefon: +36 94 517 117

Honlap: https://kormanyhivatalok.hu/ 

 

A polgármesteri hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:

 

Megnevezés: Lukácsháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

Cím: 9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2.

Levelezési cím: 9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2.

Telefon: + 36 94/568 028

E-mail: jegyzo@lukacshaza.hu

Honlap: http://www.lukacshaza.hu

 

Általános célú kérelem (e-Papír) https://epapir.gov.hu

 

Témacsoport: Egyéb, Ügytípus: Egyéb, Címzett: Lukácsház Község Önkormányzata

 

 

 

Az önkormányzat alaptevékenységét, feladat- és hatáskörét szabályozó főbb jogszabályok:

 

Magyarország Alaptörvénye

132/2000. (VII.14.) Korm. rendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről

218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról

78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről

55/2009. (X.16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról

42/2011. (VIII.1.) NFM rendelet az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

45/2012. (V.8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról

 

Lukácsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete az alábbi elérhetőségen érhető el: https://or.njt.hu/eli/v01/421832/r/2022/13

 

 

A hatósági ügyekkel kapcsolatosan az alábbi weboldalon lehet tájékozódni: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 

 

 

Az önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatási feladatai:

 

 

A szerv nyilvántartásai az alábbi linken érhetőek el:

 

 

A Lukácsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete tartalmazza a döntések előkészítésének rendjét, a döntéshozatal eljárási szabályait, valamint a látogathatóságának rendjét.

 

A testület tervezett üléseinek idejét, illetőleg az egyéb döntéseket tartalmazó jegyzőkönyveket a www.lukacshaza.hu weboldalon lehet elérni.

 

 

A Képviselő-testület döntéseit az alábbi elérhetőségeken lehet megtekinteni: https://lukacshaza.hu/onkormanyzat/jegyzokonyvek

 

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjét a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közérdekű adatigényléssel kapcsolatos szabályzata tartalmazza. A szabályzat az alábbi linken érhető el: https://lukacshaza.hu/onkormanyzat/kozerdeku-adatigenyles

 

 

 

Vizsgálatok ellenőrzések listája:

 

Folyamatban lévő ellenőrzések: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 115/A. § (2) bekezdése, valamint a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I. 13.) PM utasítás értelmében az államháztartásért felelős miniszter által átruházott hatáskörben eljáró államháztartás szabályozásért, humán és önkormányzati költségvetésért felelős helyettes államtitkár által jóváhagyott az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzés.

 

Állami számvevőszék ellenőrzése:

 

ÁSZ ellenőrzés:https://lukacshaza.hu/onkormanyzat/allami-szamvevoszek-jelentes

 

 

Éves költségvetések:

 

Lukácsháza Község Önkormányzatának költségvetés tárgyú rendeletei megtalálhatóak az alábbi elérhetőségen: https://or.njt.hu/onkorm

 

A költségvetés végrehajtása:

 

Lukácsháza Község Önkormányzatának zárszámadási rendeletei megtalálhatóak az alábbi elérhetőségen: https://or.njt.hu/onkorm

 

 

 

A Képviselő-testület 2023. évre a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

 

a) köztisztviselői illetményalap 46 800 forint

 

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 234 000 forint/év/fő.

 

Létszám (2023):

 

Lukácsháza Község Önkormányzata esetében: 5,5

 

Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal esetében: 14,65

 

Alkalmazottaknak nyújtott rendszeres juttatás:

 

-          bankszámla hozzájárulás

 

 

Az Önkormányzat 2023-as közbeszerzési terve:

 

 

2023-ban megkötött szerződések:

 

BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság - Járda és csapadékvíz elvezető építése.

további linkek


Eseménynaptár

Részletes naptár
HírekGaléria
developed by design2code
Együttműködő szervezetek