2024. Július 16., kedd. Névnap: Valter

Lukácsházi Óvodafenntartó Társulás

Lukácsházi Óvodafenntartó Társulás

Társulási tanács elnöke: Virág János

9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2.

Telefon/fax: 94/568-063

Mobil: +36 30/384-8045

E-mail: viragjanos9724@gmail.com

 

Lukácsházi Óvodafenntartó Társulás Társulási tanácsának üléseiről készült jegyzőkönyvek

JKV - LOTTT - 2023. 01. 30.

JKV - LOTTT - 2023. 04. 03.

JKV - LOTTT - 2023. 05. 22.

JKV - LOTTT - 2023. 10. 16.

JKV - LOTTT - 2023. 12. 11.

JKV - LOTTT - 2024. 01. 29.

JKV - LOTTT - 2024. 05. 27.

JKV - LOTTT - 2024. 06. 20.

 

Általános közzétételi lista

Hivatalos név: Lukácsházi Óvodafenntartó Társulás

Székhely: 9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2.

Telefonszám: 94/568-063

Faxszám: 94/568-063

Központi elektronikus levélcím: viragjanos9724@gmail.com

A honlap URL-je: www.lukacshaza.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal, 9724, Szombathelyi út 2.

Hétfő: 08:00 – 11:30 óra között és 13:00 – 15:30 óra között

Kedd: 08:00 – 11:30 óra között

Szerda: 08:00 – 11:30 óra között, és 13:00 – 15:30 óra között

Csütörtök: Nincsen ügyfélfogadás 

Péntek: 08:00 – 11:30 óra között

 

A Lukácsházi Óvodafenntartó Társulást létrehozó megállapodás szerint.

 

Elnök: Virág János

Jegyző: Dr. Czenki Balázs

Társulás tagok:

Lukácsháza Község Önkormányzata

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata

Pusztacsó Község Önkormányzata

Nemescsó Község Önkormányzata

Kőszegpaty Község Önkormányzata

Cák Község Önkormányzata

Kőszegdoroszló Község Önkormányzata

 

Teljes név: Lukácsházi Gyöngyház Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Székhely: 9724 Lukácsháza, Nagycsömötei u. 8.

Adószám: 15423328-2-18

E-mail: gyongyhazovoda@gmail.com

Telefon: (központ): +36-94-200-241, 

Főigazgató: Horváthné Szilvágyi Beáta

Honlap: https://www.gyongyhazovoda.hu/

Fenntartó: Lukácsházi Óvodafenntartó Társulás, 9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2.

 

Megnevezés: Vas Vármegyei Kormányhivatal

Szervezet vezetője: Vámos Zoltán főispán

Igazgató: Dr. Orbán István

Főispáni Kabinet: Dr. Telek Miklós

Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Levelezési cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

E-mail cím: hivatal@vas.gov.hu

Telefon: +36 94 517 117

Honlap: https://kormanyhivatalok.hu/ 

 

Az önkormányzat alaptevékenységét, feladat- és hatáskörét szabályozó főbb jogszabályok:

 

Magyarország Alaptörvénye

132/2000. (VII.14.) Korm. rendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről

218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról

78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről

55/2009. (X.16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról

42/2011. (VIII.1.) NFM rendelet az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

45/2012. (V.8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról

 

Lukácsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete az alábbi elérhetőségen érhető el: https://or.njt.hu/eli/v01/421832/r/2022/13

 

 

A hatósági ügyekkel kapcsolatosan az alábbi weboldalon lehet tájékozódni: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 

A Társulás feladatai:

 

Az Mötv. 13. § 6. és 8. pontjába, továbbá a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ (1) bekezdés a) pontjába, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a.) bekezdésében foglaltak alapján

a)         óvodai ellátás biztosítása érdekében intézményfenntartás és irányítás,

b)         a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások köréből a gyermekétkeztetés és a bölcsődei ellátás biztosítása

A társulás alaptevékenységének besorolása államháztartási szakágazat szerint: 851020 Óvodai nevelés.

 

A Társulást létrehozó megállapodás tartalmazza a döntések előkészítésének rendjét, a döntéshozatal eljárási szabályait, valamint a látogathatóságának rendjét.

 

A testület tervezett üléseinek idejét, illetőleg az egyéb döntéseket tartalmazó jegyzőkönyveket a https://lukacshaza.hu/onkormanyzat/lukacshazi-ovodafenntarto-tarsulas weboldalon lehet elérni.

 

A Képviselő-testület döntéseit az alábbi elérhetőségeken lehet megtekinteni: https://lukacshaza.hu/onkormanyzat/lukacshazi-ovodafenntarto-tarsulas

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjét a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közérdekű adatigényléssel kapcsolatos szabályzata tartalmazza. A szabályzat az alábbi linken érhető el: https://lukacshaza.hu/onkormanyzat/kozerdeku-adatigenyles

 

 

Vizsgálatok ellenőrzések listája:

Folyamatban lévő ellenőrzések: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 115/A. § (2) bekezdése, valamint a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I. 13.) PM utasítás értelmében az államháztartásért felelős miniszter által átruházott hatáskörben eljáró államháztartás szabályozásért, humán és önkormányzati költségvetésért felelős helyettes államtitkár által jóváhagyott az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzés.

 

Állami számvevőszék ellenőrzése:

 

Éves költségvetések:

 

A Lukácsházi Óvodafenntartó Társulás költségvetési határozatai megtalálhatóak az alábbi elérhetőségen: https://lukacshaza.hu/onkormanyzat/lukacshazi-ovodafenntarto-tarsulas

 

A költségvetés végrehajtása:

 

A Lukácsházi Óvodafenntartó Társulás zárszámadási határozatai megtalálhatóak az alábbi elérhetőségen: https://lukacshaza.hu/onkormanyzat/lukacshazi-ovodafenntarto-tarsulas

 

 

 

 

 

további linkek


Eseménynaptár

Részletes naptár
HírekGaléria
developed by design2code
Együttműködő szervezetek