2022. Augusztus 13., szombat. Névnap: Ipoly

Szociális tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet

2021.10.11.

Szociális tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet

Lukácsháza község Polgármestere

HIRDETMÉNY

Lukácsháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. október 7. napján elfogadta a szociális tűzifa támogatásrólszóló önkormányzati rendeletét.

 

A rendelet értelmében a szociálisan rászorulók részére a téli kiegészítő fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához, természetbeni ellátás formájában, támogatás nyújtható a Lukácsháza községben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen lakó személyeknek az önkormányzat által vásárolt fakészletből.

 

Térítésmentes tűzifajuttatásként háztartásonként maximum 5 erdei m3 tűzifa adható, 27 erdei m3 önkormányzat által pályázaton elnyert, önrésszel kiegészített összjuttatás mértékéig.

 

Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, akinek

-       a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 320 %-át, (91.200,- Ft) egyedül élők esetében az öregségi nyugdíjminimum 450%-át (128.250,- Ft) és

-       lakásában biztosított a fával fűthető tüzelőberendezés

 

A támogatás elbírálásnál előnyt élveznek az:

-       aktív korúak ellátására

-       időskorúak járadékára

-       lakhatási települési támogatásra jogosultak, valamint a

-       halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok

-       ahol a háztartásban kizárólag öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek élnek,

-       ahol a háztartásban kiskorú gyermekek eltartásáról gondoskodnak,

-       amely családban az 1 főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át (42.750,- Ft)

 

A támogatás iránti kérelmet a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani 2021. november 23. napjáig a közös önkormányzati hivatalban elérhető igénylőlapon, melyhez az alábbi rászorultságot megalapozó mellékleteket csatolni szükséges:

-       nyilatkozat a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók személyéről és jövedelméről,

-       a jövedelem típusának megfelelő igazolás

-       a közös háztartásban élő gyermekekre vonatkozóan a tanulói / hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás

-       a tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotról szóló igazolás.

 

 

Lukácsháza, 2021. október 11.

 

                                                                                                  Virág János sk.

                                                                                                   polgármester

Eseménynaptár

Részletes naptár
HírekGaléria
developed by design2code
Együttműködő szervezetek