2024. Június 21., péntek. Névnap: Alajos, Leila

Tisztelt zártkerti Ingatlan tulajdonosok!

2023.08.14.

Tisztelt zártkerti Ingatlan tulajdonosok!

 

Tisztelt zártkerti Ingatlan tulajdonosok!

 

Önök előtt is ismeretes, hogy a Csömötei-hegyen egyre szaporodnak a településkép szempontjából kedvezőtlen, ideiglenes épületek. A jelenleg készítés alatt álló Településtervben és a módosítás alatt álló Településkép védelmi rendeletben a hegyen elhelyezhető épületek a jelenlegi kedvező állapotot megőrző módon kerülnek körbeírásra annak érdekében, hogy a település ezen értékes része a közelmúltban kezdődött folyamatok során ne alakuljon át visszafordíthatatlanul. Tekintettel arra, hogy a fenti új és módosítandó rendelet készítése és hatálybalépése még időt vesz igénybe, a sürgős beavatkozás elengedhetetlen.

Fentiek alapján tájékoztatom Önöket, hogy 2023. május 25-től hatályba lépett a Lukácsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete. A rendelet értelmében a Nagycsömötei hegyen lévő zártkertek vonatkozásában változtatási tilalom lép életbe.

A változtatási tilalom alá eső területen főszabály szerint telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.

A változtatási tilalom nem terjed ki a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, az egyszerű bejelentés alapján megkezdett építési tevékenységre, a korábban gyakorolt használat folytatására, illetve az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre.

A változtatási tilalom ideiglenes, az új Településterv hatályba lépésig, de legfeljebb a rendelet hatályba lépésétől számított 3 évig marad hatályban.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt zártkerti Ingatlan tulajdonosokat és a Lakosságot, hogy a változtatási tilalom szabályainak megszegése esetén a jogsértő építésügyi bírságot köteles fizetni, amely akár – egyedi esettől függően – százezer forinttól több millió forintig terjedhet. Végső esetben a létesített épület bontását is kezdeményezheti az Önkormányzat!

Mindannyiunk érdeke a Csömötei hegy megóvása, kérem, hogy ennek érdekében a változtatási tilalommal járó szabályokat betartani szíveskedjenek.

Amennyiben a változtatási tilalommal kapcsolatosan (pl: elhelyezendő épület) kérdése merülne fel, kérem, hogy a kapcsolatfelvétel céljából írjon a viragjanos9724@gmail.com e-mail címre.

 

Lukácsháza, 2023. május 25.

 

Virág János sk.

polgármester

 

Eseménynaptár

Részletes naptár
HírekGaléria
developed by design2code
Együttműködő szervezetek